پروژه ها

کارنامه ی هر شرکت بهترین روش شناخت عملکرد آن شرکت است. در زیر چند تصویر منتخب از پروژه ای مختلف شرکت پولاد صنعت هگمتان را میبینید

آیا پروژه برای ساخت دارید؟

می خواهید با ما در یکی از پروژه های ما همکاری کنید؟ دریغ نکنید و با ما تماس بگیرید.

 2019 Poulad Sanat Hegmatan  All rights reserved 
Copyright©2019  Net Kar Web Design Inc.