پروژه ها

کارنامه ی هر شرکت بهترین روش شناخت عملکرد آن شرکت است. در زیر چند تصویر منتخب از پروژه ای مختلف شرکت پولاد صنعت هگمتان را میبینید:

آیا پروژه برای ساخت دارید؟

می خواهید با ما در یکی از پروژه های ما همکاری کنید؟ دریغ نکنید و با ما تماس بگیرید.

 2019 Poulad Sanat Hegmatan  All rights reserved 
Copyright©2019  Net Kar Web Design Inc.